18Feb

Cấu hình Nginx + Sendy cài đặt trong subfolder + Centos

By , February 18th, 2016 | VPS | 15 Comments

Hey xin chào,

Như tiêu đề thì bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Nginx khi cài đặt Sendy gửi email Newsletter trong subfolder trên hệ điều hành Centos.

Giải pháp này giúp bạn cài đặt Sendy dạng subdomain trên domain chính.

Ví dụ domain của bạn là https://wpasked.com, sau khi cài đặt Sendy thì sẽ truy cập link https://wpasked.com/sendy để gửi email nhé.

Cấu hình Nginx cho Sendy

Cấu hình Nginx cho Sendy

Đơn giản bạn chỉ cần dùng đoạn script sau:

Dùng vi để edit file nginx config của domain mà bạn muốn cấu hình.

Thêm đoạn code bên dưới vào sau dòng:

location /nginx_status {
stub_status on;
access_log off;
}

Đoạn code cần thêm, lưu ý chỉnh sửa lại tên thư mục con dùng lứa source code cài đặt Sendy.

#Sendy subfolder configuration
#Subfolder name: sendy
#URL install: https://wpasked.com/sendy

rewrite ^/sendy/([a-zA-Z0-9-]+)$ /sendy/$1.php last;

rewrite ^/sendy/l/([a-zA-Z0-9/]+)$ /sendy/l.php?i=$1 last;

rewrite ^/sendy/t/([a-zA-Z0-9/]+)$ /sendy/t.php?i=$1 last;

rewrite ^/sendy/w/([a-zA-Z0-9/]+)$ /sendy/w.php?i=$1 last;

rewrite ^/sendy/unsubscribe/(.*)$ /sendy/unsubscribe.php?i=$1 last;

rewrite ^/sendy/subscribe/(.*)$ /sendy/subscribe.php?i=$1 last;

location /sendy {
root /home/wpasked.com/public_html;
index index.php;

if (!-e $request_filename) { rewrite /sendy/ /sendy/index.php last; }

location ~ \.php$ {
root /home/wpasked.com/public_html;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/wpasked.com/public_html$fastcgi_script_name;
include /etc/nginx/fastcgi_params;
}
}

Khi dùng script bạn nhớ kiểm tra và đổi tên thư mục mà bạn dùng để cài đặt Sendy nhé.

Ở đây mình dùng Subfolder name là “Sendy”.

Khi chạy sẽ có dạng https://wpasked.com/sendy.

Xem và đăng ký license tại Sendy.co

 

Duong Dang

Leave a Reply

avatar
trackback
Amazon SES + cài đặt Sendy gửi Email Marketing | Wordpress Vietnam Network

[…] Tham khảo tại => Cấu hình Nginx + Sendy cài đặt trong subfolder + Centos […]

Xuân Trường
Guest

Cảm ơn a vì bài viết hứu ích 🙂 Chúc a sớm ra nhiều content chất cho a/e học hỏi nhé 🙂

xuân trường
Guest

A ơi cho e hỏi, khi e cài xong đến cái bước cấu hình… cái mục mod_rewriter vẫn hiện màu vàng … e làm theo các bước của a, cài xong nó ra trang 404 ợ 🙁 a giúp e với

xuan truong
Guest

Hi a 🙂 a add friend rồi ạ 🙂 có gì a giúp e với … e cảm ơn

Hanh Pham
Guest

Em cũng đang cài sendy trên nginx mà bị lỗi 404 anh ạ?
em cài trực tiếp trên domain chứ không qua sub anh ạ
Anh giúp em với…

Trường
Guest

em chào anh, em gặp lỗi nó không hiện bao nhiêu phần trăm mở mail, click link vào k hiện newsletter preview. Mong anh giúp đỡ

Phùng Quốc Hùng
Guest

Em dùng HOCvps Script sử dụng Nginx e đã thử thêm đoạn code vào file nginx.conf, nhưng sau bước cài đặt bị báo lỗi page not found.

trong file nginx.conf của e không thấy có đoạn này nên e page xuống cuối file:

location /nginx_status {
stub_status on;
access_log off;
}

E tìm a trên FB không được, mong a giúp đỡ 😀

Back to top