Google xác nhận bỏ Toolbar PageRank

Google xác nhận bỏ Toolbar PageRank

Google xác nhận bỏ Toolbar PageRank

Google đã xác nhận bỏ công cụ PageRank trên trình duyệt.

Tức là nếu bạn dùng Toolbar PageRank trên trình duyệt sẽ không hiển thị thông số như trước kia nữa.

Google cũng xác nhận là Toolbar PageRank vẫn được dùng trong nội bộ công ty Google và chưa bỏ hoàn toàn.

Theo WPV dự đoán thì đây là động thái nhằm bảo mật chỉ số PageRank của các website, giữ được sự khách quan và tự nhiên trong quá trình tính toán thứ hạng của các website, bên cạnh đó cũng giảm tỉ lệ spam site hỗ trợ SEO của các nhóm, các cộng đồng.

 

Hỏi ý kiến:

Khi GG gỡ bỏ công cụ này, bạn nghĩ nó có ảnh hưởng tới kết quả thứ hạng của từ khoá, ảnh hưởng trực tiếp tới website của bạn không?

 

Bài viết có tham khảo từ các nguồn sau:

searchengineland.com

WordPress Vietnam Network

 

Leave a Reply

avatar