9Mar

Hướng dẫn cài đặt Linux, Apache, Mysql, PHP (LAMP) trên CENTOS

By , March 9th, 2016 | VPS | 3 Comments

LAMP là một nhóm mã nguồn mở để cấu thành dịch vụ web server bao gồm Linux, Apache, Mysql, PHP.

Dưới đây là các câu lệnh và từng bước giúp bạn cài đặt từng dịch vụ một cách dễ dàng nhất, chỉ đơn thuần là cài đặt, chưa tối ưu nhé.

Cài đặt LAMP (Linux, Apache, Mysql, PHP)

Cài đặt LAMP (Linux, Apache, Mysql, PHP)

 

B1 – cài đặt Apache

Mở terminal và gõ lệnh:

sudo yum install httpd

Sau khi cài đặt thành công, khởi động dịch vụ httpd bằng lệnh:

sudo service httpd start

Kiểm tra xem dịch vụ đã chạy hay chưa bằng cách gõ địa chỉ IP của VPS lên trình duyệt, như hình là thành công.

Cài đặt dịch vụ Apache - HTTPD

Cài đặt dịch vụ Apache – HTTPD

 

B2 – cài đặt Mysql Server:

Dùng câu lệnh sau:

sudo yum install mysql-server

sudo service mysqld start

Sau khi cài đặt, tiến hành đặt mật khẩu cho tài khoản root tren Mysql bằng lệnh:

sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

Sau khi thay đổi mật khẩu, thành công sẽ nhận được thông báo:

Enter current password for root (enter for none):

OK, successfully used password, moving on...

 

B3 – cài đặt PHP

Dùng lệnh:

sudo yum install php php-mysql

 

Xong rồi, bây giờ cần phải bật các dịch vụ chạy khi khởi động server bằng lệnh:

sudo chkconfig httpd on

sudo chkconfig mysqld on

 

WPVIET.INFO

Leave a Reply

avatar
trackback
Amazon SES + cài đặt Sendy gửi Email Marketing | Wordpress Vietnam Network

[…] Xem các câu lệnh cài đặt LAMP […]

Xuân Trường
Guest

Chào anh, em có cài đặt sendy vô vestacp (LAMP) nhưng khi đến trang cài đặt thì nó hiện trắng … không ra phần cài đặt ợ … a có thể giúp e được ko

Back to top